Szpiegowanie

Z BWpedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jednym z łatwiejszych sposobów podnoszenia doświadczenia jest atakowanie innych graczy. Pozwala nam to zdobyć nie tylko doświadczenie ale również surowce na rozbudowę naszego imperium. Jednak by wiedzieć kto jest od nas słabszy trzeba przeprowadzić rozpoznanie. Pozwoli nam to lepiej wykorzystać dostępne dla nas akcje ataku i szybciej się rozwijać.


By rozpocząć naszą karierę szpiegowską trzeba najpierw wybudować SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH. Gdy tylko ukończymy budowę pierwszego poziomu tej budowli, to możemy szpiegować kogo tylko chcemy, ponieważ każdy raport szpiegowski będzie udany, więc pozostaje jedynie kwestia tego czy przeciwnik wykryje naszych szpiegów. Każdy kolejny poziom schroniska będzie zwiększał naszą szansę na bycie niewykrytym, kolejnym budynkiem mającym na to wpływ jest DZIENNIK LOKALNY jednak staje się on dla nas dostępny dopiero po awansie do strefy trzeciej.

Koszt szpiegowania

Musimy pokryć koszty: szkolenia, ekwipunku, przerzutu, łapówek oraz wiele innych kosztów związanych z wysłaniem agenta. Im dalej od naszego kwadratu znajduje się cel naszych badań, tym większy będzie koszt takiej operacji.

Zakres szpiegowania

Można zlecić cztery różne poziomy szczegółowości szpiegowania. Im bardziej szczegółowe badanie, tym większa szansa, że przeciwnik wykryje nasze starania.

  • Przeszukajcie kosze na śmieci - pozwala nam uzyskać informacje nt. poziomów rozbudowy budynków znajdujących się w posiadaniu gracza.
  • Weźcie jeńców do przesłuchania. - pozwala nam uzyskać informacje nt. dokładnych statystyk przeciwnika.
  • Przynieście mi jego krew do badania - pozwala nam uzyskać informacje nt. wyekwipowanych przedmiotów, wraz z możliwością zobaczenia ich statystyk.


Każdy kolejny poziom szpiegowania zawiera w sobie wszystkie poprzednie poziomy.

Czas trwania operacji

Tak jak i koszt operacji zależy od odległości kwadratu zamieszkanego przez przeciwnika oraz, w nieco mniejszym stopniu, od dokładności informacji które chcemy pozyskać.


Szansa niewykrycia

Zależy ona od:

Bazowa szansa na niewykryte szpiegowanie [%] = 50 + (w + ms - c - ps) * 5 + 5 * i
wynik jest ograniczany do max 90% lub min 10%

Szansa na niewykryte szpiegowanie = (bazowa szansa na niewykryte szpiegowanie)^a

Gdzie:
w - wpływy szpiegującego
ms - umiejętności szpiegowskie szpiegującego
c - charyzma szpiegowanego
ps - umiejętności szpiegowskie szpiegowanego
i - liczba wysłanych szpiegów
a - rodzaj akcji szpiegowskiej (od 1 do 4)

Wykrycie

Nasza akcja może zostać wykryta przez przeciwnika, co spowoduje, że dowie się on o tym, że próbowaliśmy go szpiegować. Szansa na to, że przeciwnik odkryje nasze zamiary jest tym większa im przeciwnik ma lepszy kontrwywiad (czyli im ma lepiej rozbudowane SCHRONISKO). Jeśli przeciwnik nas wykryje, dowiemy się o tym z raportu ze szpiegowania.