Trafienie

Z BWpedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uniki

Są sprawdzane przed obliczaniem trafienia. Jeżeli nasza postać posiada bonus do uników, wtedy przed każdym atakiem sprawdzane jest, czy udało się nam wykonać unik. W przypadku sukcesu atak chybia, w przypadku porażki sprawdzane jest czy przeciwnik w nas trafił. Zobacz też: Efekty uników.

Trafienie

Trafienie a parametry postaci

Trafienie a szczęście postaci

 • Maksymalna i minimalna szansa na trafienie ustalana jest poprzez porównanie parametru SZCZĘŚCIA u obu graczy. Maksymalna szansa trafienia wynosi 90% + różnica szczęścia/5. Oznacza to że nawet mając więcej zwinności od przeciwnika możemy mieć maksymalną szansę trafienia 88% przy różnicy 10 szczęścia na jego korzyść. Minimalna szansa trafienia wynosi 10% + różnica szczęścia/5.
 • Szczęście samo w sobie nie wpływa bezpośrednio na szansę trafienia, ustala jedynie minimalną i maksymalną granicę trafienia.
 • Ograniczenie dla max szansy na trafienie (przez przeciwnika) modyfikowanej przez szczęście do 20%. Czyli: nie można szczęściem obniżyć przeciwnikowi szansy na trafienie poniżej 20%.
 • Ograniczenie dla min szansy na trafienie (przez gracza) modyfikowanej przez szczęście do 65%. Czyli: nasza MINIMALNA szansa na trafienie (np. przy 0 zw i 0 spost) nie może być wyższa niż 65%.
 • Uwzględniając bonus ze szczęścia, maksymalna szansa na trafienie nie może przekroczyć 99%, a minimalna szansa na trafienie nie może spaść poniżej 1%.
 • Modyfikator trafienia wynikający ze szczęścia może zostać w niektórych sytuacjach zmniejszony innymi statystykami:
  • W przypadku, gdy gracz wyprowadzający cios ma mniej szczęścia od trafianego gracza, każde 10 punktów różnicy zwinności (broń biała), spostrzegawczości (broń palna) lub sumy (broń dystansowa) redukuje o 1 pkt proc. modyfikator trafienia wynikający ze szczęścia. W powyższy sposób można zredukować ten modyfikator maksymalnie do 0%. Powyższe działa tylko w przypadku, gdy to trafiający ma mniej szczęścia.

Ogólny wzór na trafienie bronią

x = (70 + a*y + z) * p - a*r

x - Procentowa szansa na trafienie (kwestie minimalnej i maksymalnej wartości - patrz wyżej)

y - Twoja zwinność / spostrzegawczość / suma (w zależności od rodzaju broni)

z - Suma bonusów do trafienia (tatuaż, broń, zbroje, rasa)

p - Procentowy modyfikator trafienia (przykłady: legendarna broń biała 2h i legendarna broń palna 1h na serwerach Moria, korbacz na serwerach Nekro II), w innych przypadkach p=1

r - Zwinność / spostrzegawczość / suma przeciwnika (w zależności od rodzaju broni)

a=3 dla Necropolii R1 i wszystkich serwerów Moria

a=2 dla wszystkich serwerów Necropolia v2 (czyli innych niż R1)

Trafienie krytyczne

Czasami zdarza się, że postać trafi szczególnie mocno i/lub dokładnie. Takie trafienie nazywamy krytycznym. Zadaje ono dodatkowe obrażenia.

Szansa wystąpienia trafienia krytycznego zależna jest od szczęścia walczących postaci.

Bazowa szansa na trafienie krytyczne wynosi (nasze szczęście - szczęście przeciwnika)/5. Oznacza to, że jeśli mamy 140 szczęścia, a przeciwnik 40, to nasza szansa na krytyka wyniesie (140-40)/5 = 100/5 = 20% Wartość 20% jest wartością graniczną, jaką da się osiągnąć z samego szczęścia. Czyli np mając o 200 więcej szczęścia niż przeciwnik, i tak będziemy mieć 20% bazowej szansy.

Dodatkowo w grze można znaleźć bronie oraz umagicznienia o magicznych właściwościach podnoszących szansę na trafienie krytyczne ponad bazową wartość.

Maksymalna REALNA wartość szansy na trafienie krytyczne wynosi = 85%

Minimalna REALNA wartość szansy na trafienie krytyczne wynosi = 1%
Jest to jednocześnie domyślna wartość trafienia krytycznego, jeśli pominąć wszystkie bonusy ze szczęścia, przedmiotów itp.

Przykład

Gracz nie ma żadnych bonusów do trafienia krytycznego -> trafienie krytyczne gracza wynosi 1% (min wartość)
Gracz ma bonus +5% do trafienia krytycznego -> trafienie krytyczne gracza wynosi 5% (aktualna wartość)
Gracz ma bonus +100% do trafienia krytycznego -> trafienie krytyczne gracza wynosi 85% (max wartość)

Nietrafienie a unik

Nie należy mylić ze sobą uniku i nietrafienia.

Unik

xxx wykonuje serię zwodów i unika trafienia
 • Wykonanie uniku jest zależne tylko od szansy na unik - nie zależy od innych parametrów postaci.
 • Gdy uderzamy przeciwnika, najpierw losowana jest dla niego szansa na unik. Dopiero gdy unik się nie uda, losowane jest, czy trafiliśmy czy nie.

Nietrafienie

xxx nie zostaje trafiony(-a)
 • Trafienie jest zależne jedynie od parametrów gracza wyszczególnionych w sekcji Trafienie.
 • Przy obliczaniu jaką mieliśmy szansę na trafienie, należy pominąć ciosy, które zakończyły się unikiem ze strony przeciwnika, ponieważ do losowania trafienia dochodzi tylko w przypadku, gdy przeciwnik nie wykonał uniku.

Przykład

W walce zadaliśmy łącznie 100 ciosów. 
20 zakończyło się unikiem ze strony przeciwnika, 60 ciosów trafiło, a 20 nie trafiło (xxx unika ciosu).
Rzeczywista szansa na unik w tej walce wynosi więc 20% (20 uników na 100 ciosów).
Rzeczywista szansa na trafienie wynosi 75% (60 trafionych na 80 ciosów). 
Dlaczego 80 ciosów? Bo 20 ze 100 zakończyło się unikiem, więc trafienie miało wpływ tylko na pozostałe 80 ciosów.