Studnia Dusz

Z BWpedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opcja dostępna jest jedynie na serwerze Moria.

Opcje i surowce

Studnia dusz udostępnia 4 dodatkowe opcje związane z tworzeniem i udoskonalaniem przedmiotów:

 • Stwórz kamień
 • Ulepsz przedmiot
 • Połącz przedmioty
 • Zniszcz przedmiot
 • Tatuaże


Do korzystania ze Studni dusz potrzebne jest 7 nowych zasobów:

 • nanity
Nanit
 • mana
 • kamienie krwi
Kamień Krwi
 • kamienie serca
 • kamienie życia
Kamień Życia
 • kamienie duszy
 • kamienie przemiany
Kamień Przemiany

Wszystkie kamienie można znaleźć w trakcie wypraw. Dodatkowo można je otrzymać przy przekraczaniu pewnych progów ilości doświadczenia.


Opcja - Stwórz kamień

Pozwala łączyć kamienie. Wszystkie możliwe kombinacje są pokazane w samej grze.


Opcja - Ulepsz przedmiot

Pozwala napełniać przedmioty magiczną mocą zawartą w kamieniach.

Podniesienie przedmiotu zwykłego o 1 poziom pochłania 1 kamień krwi, a w przypadku niepowodzenia poziom naszego przedmiotu spada o 1 poziom. SZANSA WYNOSI 80%
Podniesienie przedmiotu zwykłego +5 do poziomu dobrego pochłania 1 kamień życia, w przypadku sukcesu uzyskujemy dobry przedmiot, w przypadku porażki poziom przedmiotu spada o 3. SZANSA WYNOSI 50%
Podniesienie przedmiotu dobrego o 1 poziom pochłania 1 kamień serca, a w przypadku niepowodzenia poziom naszego przedmiotu spada o 3. SZANSA WYNOSI 60%
Podniesienie przedmiotu dobrego +5 do poziomu doskonałego pochłania 1 kamień życia, w przypadku sukcesu uzyskujemy doskonały przedmiot, w przypadku porażki poziom przedmiotu spada o 5. SZANSA WYNOSI 30% (Budynek klanowy kaplica sprawia, że szansa wynosi 50%).
Podniesienie przedmiotu doskonałego o 1 poziom pochłania 1 kamień duszy, a w przypadku niepowodzenia nasz przedmiot spada na poziom zwykły. SZANSA WYNOSI 30% (Budynek klanowy kaplica sprawia, że szansa wynosi 50%, a przedmiot spada o trzy poziomy).

Rytuał krwi

Odprawienie rytuału krwi daje 100% na podniesienie poziomu przedmiotu. Rytuał można odprawić dla przedmiotów o poziomie od Dobrego do Doskonałego +5.

Koszty rytuału krwi:

 • z dobrego na dobry +1: [kk] => 7 [ks] => 2 [kz] => 2
 • z dobrego +1 na dobry +2: [kk] => 9 [ks] => 3 [kz] => 3
 • z dobrego +2 na dobry +3: [kk] => 12 [ks] => 5 [kz] => 4
 • z dobrego +3 na dobry +4: [kk] => 21 [ks] => 8 [kz] => 6
 • z dobrego +4 na dobry +5: [kk] => 25 [ks] => 11 [kz] => 7
 • z dobrego +5 na doskonały: [kk] => 56 [ks] => 25 [kz] => 18
 • z doskonałego na doskonały +1: [kk] => 110 [ks] => 49 [kz] => 33 [kd] => 2
 • z doskonałego +1 na doskonały +2: [kk] => 170 [ks] => 74 [kz] => 52 [kd] => 4
 • z doskonałego +2 na doskonały +3: [kk] => 350 [ks] => 155 [kz] => 110 [kd] => 9
 • z doskonałego +3 na doskonały +4: [kk] => 530 [ks] => 240 [kz] => 165 [kd] => 16
 • z doskonałego +4 na doskonały +5: [kk] => 1050 [ks] => 475 [kz] => 325 [kd] => 29

Razem: 2340kk 1047ks 725kz 60kd (42570)

Opcja - Połącz przedmioty

Umożliwia ona połączenie dwóch różnych przedmiotów tego samego rodzaju (np. hełmów, broni palnych 1h, itd) i uzyskanie nowego przedmiotu.


Łączenie bazowych typów przedmiotów
Jeżeli łączymy dwa przedmioty o tej samej podstawie i poziomie ulepszenia np. Kask (+1) + Kask (+1) to w efekcie otrzymamy ten sam przedmiot tylko o 1 poziom jakości lepszy, w naszym przykładzie byłby to Kask (+2). Przedmiot o 1 poziom jakości lepszy otrzymamy nawet wówczas, gdy ww przedmioty będą miały różny prefix i/lub suffix.
Jeśli przedmioty mają różną jakość, to jakość nowego przedmiotu jest równa mniejszej jakości zwiększonej o 1. Np łącząc Kask (+10) z Kaskiem (+8) otrzymujemy Kask (+9).
Jeżeli łączymy dwa przedmioty różnej jakości lub o różnej podstawie np. Kask (+1) + Hełm (+5), to w efekcie otrzymamy inny przedmiot tylko o poziomie = gorszemu z naszych przedmiotów - w naszym przykładzie byłaby to Maska (+1).
Dwóch przedmiotów o jakości Doskonały +5 nie można połączyć.


Łączenie prefixów i sufixów
W trakcie łączenia przedmiotu zmianie może także ulec prefix lub sufix. Prefix ani sufix nie wpływają na jakość samego przedmiotu.
Jeżeli jeden z przedmiotów nie posiada prefixu lub sufix a drugi go posiada, otrzymany przedmiot będzie POZBAWIONY tej cechy.
W przypadku gdy oba łączone przedmioty posiadają prefix w efekcie dostaniemy przedmiot z prefixem, identycznie w przypadku sufixu, jeżeli oba przedmioty mają sufix, w rezultacie otrzymamy przedmiot z sufixem.


Koszt połączenia
Koszt połączenia przedmiotów jest równy wartości nanitów i many jaka była potrzebna do stworzenia łączonych przedmiotów. Do połączenia przedmiotów niezbędny jest kamień przemiany, który jest zużywany w momencie połączenia.


Opcja - Zniszcz przedmiot

Pozwala odzyskać 1/10 zawartej w przedmiocie many oraz nanitów (wartość zaokrąglona w górę). Jest to jedyny sposób uzyskania tych surowców. Nie można ich przejąć w wyniku ataku. Zniszczony przedmiot można odzyskać płacąc 1/5 jego wartości w manie oraz nanitach (wartość zaokrąglona w górę).


Opcja - Tatuaż

Pozwala na wybranie ścieżki rozwoju postaci poprzez wykonanie jednego z unikalnych tatuaży określających styl walki postaci.
Więcej informacji na temat tatuaży znajdziesz TUTAJ

Dalsze ulepszanie przedmiotów

W Kuźni Kaina możliwe jest ulepszanie przedmiotów do poziomów Epickich. Kosztuje to kamienie, runy oraz pkt ewolucji.

 • Podniesienie przedmiotu legendarnego doskonałego +5 do poziomu Epickiego +0 kosztuje 2500 kp, 750 evo oraz po jednej runie z KAŻDEGO koloru poziom 2. W przypadku broni 2h koszty są podwójne.
 • Przedmioty Epickie +0 można podnosić do maksymalnie Epickich +5

Koszt podnoszenia (podwójny dla broni 2h):

E1= 400 kp 100 kd oraz 2 runy poziomu 2
E2= 800 kp 200 kd oraz 1 runa poziomu 3
E3= 1200 kp 400 kd oraz 2 runy poziomu 3
E4= 1600 kp 800 kd oraz 1 runa poziomu 4
E5= 2000 kp 1600 kd oraz 2 runy poziomu 4

Wymagane kolory run zależą od tego, jaki przedmiot podnosimy:

Zielona+Niebieska: hełm, pancerz, spodnie
Czerwona: bronie (bronie 2h wymagają 2x więcej run!)
Złota: biżuteria

Przedmiot epicki można także zniszczyć. Niszcząc przedmiot gracz odzyskuje wszystkie runy (o tych samych kolorach i poziomach, ale losowych efektach), traci poświęcone kamienie, punkty ewolucji i przedmiot. Opcja dostępna jest w zakładce Talizmany.

 • Dodatkowo, możliwe jest ulepszenie przedmiotu doskonałego +5 do legendarnego doskonałego +5

Koszt (dla broni 2h razy dwa): Po jednej runie z KAŻDEGO koloru poziom 3 + 500 evo + 200 k.duszy