Ekspedycja

Z BWpedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

UWAGA! Na serwerach MORIA w ekspedycjach NIE działają przedmioty ze zbrojowni klanowej.

Zorganizowanie ekspedycji

 1. Żeby wziąć udział w ekspedycji TRZEBA być w klanie.
 2. Ekspedycje są rozgrywane na podobieństwo oblężeń. Tzn. że budynki nie są brane pod uwagę w trakcie ich wykonywania. W przeciwieństwie do oblężeń, druga faza nie blokuje innych działań.
 3. Na serwerze Moria przedmioty klanowe nie działają w czasie ekspedycji. Na pozostałych serwerach przedmioty klanowe działają.
 4. W danym klanie równocześnie może być aktywnych kilka ekespedycji.
 5. Rozpocząć nową ekspedycję możemy 1 raz dziennie.
 6. Dołączyć do ekspedycji możemy 1 raz zyskując punkty rozwoju w ciągu każdej doby oraz nieskończenie wiele razy jako samarytanin (na identycznych zasadach jak wyżej). Za moment dołączenia do ekspedycji rozumie się:
  • jeśli mamy zaproszenie - moment dołączenia z zaproszeniem,
  • jeśli nie mamy zaproszenia - moment zaakceptowania naszego zgłoszenia przez założyciela ekspedycji. Oznacza to, że jeśli zgłosimy chęć dołączenia przykładowo o godzinie 22, ale zostaniemy zaakceptowani dopiero po północy, to tego dnia nie będziemy mogli już dołączyć do kolejnej ekspedycji.
 7. Ceną za rozpoczęcie ekspedycji są punkty reputacji oraz ludzie. Za każdego członka naszego klanu, którego zgłoszenie do ekspedycji przyjmujemy musimy zapłacić:
  • Ilość punktów reputacji = poziomowi danego gracza
  • Ilość ludzi = poziomowi danego gracza * 85(na serwerze moria ilość ludzi = poziom gracza * 40)
 8. Do zorganizowanej przez nas ekspedycji może zgłosić się dowolny klanowicz ale to ORGANIZATOR decyduje kogo chce ze sobą zabrać i za każdą przyłączoną osobę musi zapłacić w reputacji i ludziach.
 9. Chcąc użyć na ekspedycji arkan trzeba zapłacić za nie "z góry", w przypadku odrzucenia naszej oferty zwracana jest jedynie połowa krwi zainwestowanej w arkana.
 10. Chęć dołączenia do danej drużyny można anulować, pod warunkiem że założyciel drużyny jeszcze nie zaakceptował zgłoszenia. W przypadku anulowania zwracana jest graczowi jedynie połowa krwi zainwestowanej w arkana.
 11. Minimalny poziom, od którego można uczestniczyć w ekspedycji to 20.

Lokacje

 1. Każda z lokacji może pomieścić określoną liczbę Ekspedycji = ilości żyjących potworów.
 2. Każdy z Bossów ma losowe w określonym zakresie statystyki, w zależności od poziomu na jakim został wylosowany.
 3. Każdy z Bossów posiada ataki specjalne uaktywniane w momencie wystąpienia określonych okoliczności, np. HP<50%, jednak może NIE ZDECYDOWAĆ się na użycie ataku specjalnego.
 4. Przeciwnicy odradzają się w pewnym losowym czasie od momentu śmierci. Przedział losowości czasu odrodzenia jest zależny od bossa.


Pierwsza Mapa

 1. W grze jest dostępnych 17 lokacji, w każdej znajduje się od 1 do 3 rodzajów bossów (zwykły, trudny, ekstremalnie trudny).
 2. Każda lokacja ma stałą maksymalną wielkość drużyny jaka może do niej wejść, określoną jako suma poziomów członków ekspedycji.
 3. Nagrody dla lidera Ekspedycji
  • Pokonany Boss zostawia przedmioty. Każdy Boss gwarantuje drop afixu.
  • Czym lepszy Boss tym większa szansa na znalezienie lepszych przedmiotów. Przez lepsze rozumiemy:
   • Zależnie od przeciwnika może on zostawić losowy przedmiot posiadający losowy prefix i/lub sufix. Oznacza to, że przedmioty ZAWSZE posiadają jakąś cechę magiczną. Gwarantowany prefix / sufix nie dotyczy broni palnej oraz broni dystansowej, w przypadku gdy Boss gwarantuje prefix - czyli jeżeli do danego bossa będzie przypisany wyłącznie prefix i zostanie wylosowana broń dystansowa, wtedy będzie ona pozbawiona jakiejkolwiek cechy magicznej.
   • Czym potężniejszy Boss tym możliwa jakość przedmiotu może być lepsza, np. przedmiot dobry lub doskonały.
   • Przedmiot legendarny można zdobyć jako nagrodę na ekspedycji również w I Akcie. Czym potężniejszy Boss tym większa szansa na przedmiot legendarny (szansa jest niezależna od Aktu).
   • Na serwerach typu Necropolia dostępne sufiksy/prefiksy w przedmiotach nie zależą od stref. Tzn. że przykładowo na ekspedycji w 5 strefie możemy znaleźć kurtkę szybkości (na wyprawach w 5s jest to niemożliwe)
  • Na serwerze Moria, Bossowie mają szansę dropu kamieni, czym trudniejszy przeciwnik tym szansa jest większa.
  • Jeżeli Lider zada ostateczny cios w walce zdobywa ODZNAKĘ, otwierającą kolejne lokacje. Dodatkowo zapewnia ona 10% ignorowania obrony u pokonanego rodzaju przeciwników. Każdy gracz może posiadać maksymalnie 1 medal z każdego rodzaju.
  • Posiadacze Orderu Niebiańskiego Wojownika (odznaka za Kronosa) otrzymują dodatkowy bonus ignorowania 10% obrony przeciwko wszystkim przeciwnikom ekspedycyjnym (także na drugiej mapie). Bonus ten nie działa na ekspedycji Król Wzgórza.

Druga Mapa

Dostęp do lokacji

Istnieje kilka sposobów dostania się na nową mapę:

 • Pokonanie na pierwszej mapie dowolnego moba (począwszy od Wielkiego stepu - lokacja nr 5) daje jednorazowy bilet wstępu na pierwsze osiem lokacji na drugiej mapie (UWAGA! bilety wstępu się nie kumulują),
 • Zdobycie medalu za moba na drugiej mapie otwiera daną lokacje na stałe,
 • Posiadanie medalu za zabicie Kronosa odblokowuje na stałe osiem pierwszych lokacji nowej mapy,
 • Dziewiąta i każda kolejna lokacja do otwarcia wymaga medali za WSZYSTKIE poprzednie lokacje.


Zorganizowanie ekspedycji

 1. Przebiega identycznie jak dla pierwszej mapy.
 2. Limit ekspedycji dla obu map jest wspólny - czyli jeśli zrobimy ekspedycję na pierwszej mapie, kolejną możemy zrobić dopiero za 2 dni.
 3. W grze jest dostępnych 17 lokacji, w każdej znajduje się 1 boss oraz jego sługi. Zależnie od szczęścia gracz może walczyć:
  • z bossem danej lokacji
  • z bossem oraz mniejszym sługą
  • z bossem oraz większym sługą
  • z bossem oraz mniejszym i większym sługą


Medale, łowy, wskrzeszanie

 1. By zwyciężyć trzeba pokonać WSZYSTKICH wylosowanych przeciwników. Jeżeli graczom nie uda się zabić wszystkich wylosowanych przeciwników (przegrana lub remis) to WSZYSCY przeciwnicy (nawet pokonani w tej walce) powracają do puli dostępnych przeciwników w danej lokacji.
 2. Medal jest przyznawany za zadanie ostatecznego ciosu Bossowi lokacji (przez założyciela), pod warunkiem, że drużynie uda się wygrać (zabić wszystkich wylosowanych wrogów).
 3. W przypadku zwoływania Łowów gracze będą walczyć z:
  • bossem i mniejszym sługą lub
  • bossem i większym sługą
 4. W przypadku wskrzeszania oprócz bossa automatycznie wskrzeszony zostanie jeden mniejszy lub większy sługa.

Nagrody

 1. Każda lokacja drugiej mapy posiada określoną szansę na zdobycie Runy:
- krainy typu Moria: lokacja pierwsza 10%, druga 20%, trzecia 30% itd.
- krainy typu Necro: mają stały bonus +50% do zdobycia runy: lokacja pierwsza: 60%, druga 70%, trzecia 80% itd.
 1. W momencie zdobycia medalu na danej lokacji nasza bazowa szansa rośnie o 100%! Tzn. jeśli zdobywamy medal na pierwszej lokacji mamy łącznie 110% szansy na zdobycie run (dokładnie 1 gwarantowana runa i 10% na drugą runę). UWAGA! Ten bonus dotyczy wyłącznie momentu zdobycia odznaki na danej lokacji (czyli tak jak medal za lokację zdobywa się tylko raz, tak gwarantowana runa na lokacji zdobywana jest tylko RAZ!).
 2. Lokacje powyżej 10 również posiadają szanse na zdobycie dodatkowej runy (dla lokacji 11 będzie to 110% szansy, a gdy zdobywamy medal 210% szansy na runę).
 3. Zdobyte runy zawsze posiadają poziom 1.
 4. Szansa na wypadnięcie runy danego rodzaju jest równa 1/14 i jest stała dla wszystkich run.

Doświadczenie

 • Zdobyte doświadczenie zależy od ilości PŻ przeciwnika. Na lokacjach drugiej mapy do puli doświadczenia liczy się tylko ilość PŻ głównego przeciwnika - doświadczenie nie jest przyznawane za mniejszego i większego sługę.
Przykładowo:
Jeżeli Biały smok miał PŻ = 1000, to do podziału między członków ekspedycji jest 1000 pkt exp.
 • Przydział exp zależy od poziomu danego członka ekspedycji.
Przykładowo:
Pomiędzy graczy z POZ: 20, 30 i 50 exp z przykładu powyżej podzielony zostanie następująco:
Poz 20 - 200 exp
Poz 30 - 300 exp
Poz 50 - 500 exp
Dla większej ilości PŻ moba można skorzystać ze wzoru: 
poziom uczestnika * ilość hp moba / suma poziomów uczestników
Przykładowo:
Pomiędzy graczy z POZ: 20, 30 i 50 exp z Białego Smoka: PŻ = 2000 podzielony zostanie następująco:
20 * 2000 / 100 = 400
30 * 2000 / 100 = 600
50 * 2000 / 100 = 1000
Przyznane doświadczenie zaokrąglane jest zawsze w górę po osiągnięciu ostatecznego wyniku (najpierw liczymy dokładną ilość, później zaokrąglamy).
 • Bonus lidera.

Lider zdobywa 2x należne doświadczenie.

Na podstawie powyższego przykładu:
Lider 20 poziom - 400 exp, reszta normalny
Lider 50 poziom - 1000 exp, reszta normalny.
 • Modyfikator za Poziom postaci. Każdy przeciwnik posiada przewidziany poziom gracza, na którym otrzymujemy maksymalny exp za jego pokonanie. Za każdy poziom bohatera więcej niż przewidziany poziom na pokonanie danego przeciwnika dostajemy 10% exp mniej.

Domyślny poziom gracza do pokonania Białego smoka to 45 +/- 3 poziomy. Domyślny poziom gracza do pokonania kolejnych przeciwników wzrasta o +5 poziomów. Domyślnym poziomem gracza do pokonania przeciwników z drugiej mapy jest poziom sugerowany w opisie każdej lokacji widocznym w grze.

Przykładowo:
Domyślny poziom dla pokonania Czarnego smoka to 45+5=50 +/- 3 poziomy.
Daje to nam przedział poziomów <1,53>, w którym otrzymamy 100% zdobytego doświadczenia.
 • Modyfikator za akt i lokację.

Dodatkowy mnożnik doświadczenia przyznawany od 2 aktu (w akcie 3 dodatkowo zwiększany). Poniżej znajduje się lista modyfikatorów dla każdej lokacji. Doświadczenie zwiększane jest o procentową wartość wynikającą z tabeli:

LokacjaAKT 2AKT 3
Biała Wieża0 %0 %
Pustynia Rozpaczy0 %0 %
Pustynia Efermeh0 %0 %
Oaza Gorących Źródeł0 %0 %
Wielki Step17 %17 %
Złota Wieża24 %24 %
Palec Diabła31 %31 %
Pustynia Efermeh II38 %38 %
Kamienne Bagna45 %45 %
Pajęcza Przepaść52 %69 %
Wielki Step II59 %83 %
Góry Mądrości66 %97 %
Skorupia Pustynia73 %111 %
Góry Przemiany80 %125 %
Świątynia Śmierci87 %139 %
Pole Wielu Kości94 %153 %
Talerz Kronosa101 %167 %
Pole lawy17 %17 %
Kanały24 %24 %
Torturownica31 %31 %
Szlak zabójców38 %38 %
Tajemniczy artefakt45 %45 %
Robacze gniazdo52 %69 %
Wielka siekaczka59 %83 %
Cmentarz niewiernych66 %97 %
Szubieniczne drzewo73 %111 %
Jezioro topielców80 %125 %
Spalona biblioteka87 %139 %
Obelisk94 %153 %
Sala przemienionych101 %167 %
Ziemia pokryta wrzodami108 %181 %
Duma obrońców115 %195 %
Ostatni bastion122 %209 %
Portal129 %223 %
 • Kolejność przyznawania doświadczenia.
  • Najpierw dzielone jest doświadczenie ze wzg na ilość PŻ zabitego potwora oraz poziom graczy
  • Następnie uwzględniany jest Modyfikator Poziomu Postaci
  • Wynik jest mnożony przez Modyfikator za akt i lokację.
  • Kolejno uwzględniane są bonusy zwiększające % doświadczenie zdobywane przez gracza (np z eventów).
  • Ostatecznie doliczany jest modyfikator x2 exp dla lidera.

Czas trwania

 • Każda lokacja ma określony czas trwania ekspedycji, czym wyższa lokacja tym dłuższa 1 faza (maksymalnie 8h15m).
 • Druga faza trwa tyle ile brakuje do pełnej połówki godziny, czyli zakończenie ekspedycji następuje o pełnych połówkach godzin, tj: 0:00, 0:30, 1:00 itd.
 • Druga faza ekspedycji nie blokuje innych działań.

Rytuał Poświęcenia

W zakładce Rytuał Poświęcenia istnieje możliwość poświęcania punktów reputacji oraz ludzi, w zamian za odnowienie przeciwników w danej lokacji. Składka na odrodzenie jest dla danej lokacji wspólna w skali całego serwera. Po osiągnięciu puli jeden losowo wybrany przeciwnik z lokacji odradza się, a koszt odrodzenia kolejnego rośnie.

Warto wiedzieć

 • Przeciwnicy ekspedycyjni zwani są pospolicie przez graczy 'Mobami'.
 • Koszty odrodzenia resetują się pierwszego oraz piętnastego dnia miesiąca w godzinach wieczornych.
 • Każdego pierwszego dnia miesiąca w godzinach wieczornych odradzają się wszyscy przeciwnicy we wszystkich lokacjach.
 • Gdy idziesz na ekspedycję samemu, boss ma bonus do obrażeń i trafienia.
 • Moby dostają dodatkowe bonusy do statystyk, jeśli drużyna składa się z osób, które mają poziom wyższy niż przewidziany dla danego moba (patrz punkt #Doświadczenie). Bonus ten jest wprost proporcjonalny do różnicy poziomów między każdym z uczestników a mobem. Bonusy te nie są wliczane, jeśli założyciel ekspedycji nie ma jeszcze odznaki za danego moba.
 • UWAGA! Powyższa sytuacja nie dotyczy dwóch ostatnich lokacji na mapie pierwszej (Wendigo i Kronos) oraz całej drugiej mapy.
 • Przeciwnicy ekspedycyjni dostają dodatkowy (kilku-kilkunastoprocentowy) bonus do statystyk oraz zwiększane są punkty życia, jeśli w składzie znajdują się osoby z II aktu. Bonus ten jest wprost proporcjonalny do udziału poziomów postaci z II aktu w sumie poziomów całej drużyny. Dotyczy to tylko MAPY I.
 • Przeciwnicy ekspedycyjni dostają dodatkowy (kilku-kilkunastoprocentowy) bonus do statystyk zwiększane są punkty życia, jeśli w składzie znajdują się osoby z III aktu. Bonus ten jest wprost proporcjonalny do udziału poziomów postaci z III aktu w sumie poziomów całej drużyny. Dotyczy to tylko MAPY I.
 • Przeciwnicy ekspedycyjni otrzymują dodatkowe bonusy wynikające z niepełnego składu.
Przykładowo:
Dla Anubisa maksymalna suma poziomów uczestników wynosi 1200,
a więc jeżeli suma poziomów uczestników jest mniejsza niż 600, to mob otrzyma określone bonusy opisane poniżej.
 • Bonusy dla mobów wynikające ze zbyt niskiej sumy poziomów:
 1. dodatkowe obrażenia = (max suma poziomów - suma poziomów dołączonych).
 2. dodatkowe trafienie wszystkich broni =( (max suma poziomów - suma poziomów dołączonych)*% niedołączonych).
 3. bonus za ekspedycję robioną solo: trafienie wszystkich broni +1000.
 4. TYLKO Moria: ignorowanie obrony = % niedołączonych - 65% (czyli jeżeli suma poziomów >= 35% max sumy poziomów, to ten bonus nie działa)
Przykładowo:
Dla Anubisa max suma poziomu uczestników wynosi 1200.
Jeśli suma poziomów uczestników wynosi 240 to mob otrzyma 15% bonusu ignorowania obrony ([960/1200*100%]-65% = 15%),
ale w przypadku gdy suma uczestników wyniesie 420 to wówczas Anubis nie otrzyma tego bonusu ([780/1200*100%]-65% = 0%).
 • Na powyższe bonusy nie wpływa Wilcze Stado.
 • Śmierć organizatora ekspedycji zmniejsza o 10% wielkość zadawanych przez ekipę obrażeń.
 • Jeśli z jakichś powodów technicznych ekspedycja nie zostanie rozegrana w terminie, gra podejmie ponowną próbę rozegrania ekspedycji przy następnej okazji (najczęściej za pół godziny). Należy w takim przypadku uważać na ekwipunek - uwzględniane są zawsze aktualne ustawienia postaci w momencie rozegrania ekspedycji!