Umagicznienia

Z BWpedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Co to są umagicznienia

Umagicznienia są bonusem dołączanym do postaci za pomocą Sali Większych Run. Każde umagicznienie może składać się maksymalnie z trzech efektów (efekt = statystyka + liczba, np. "Wiedza +2") dodatnich i trzech ujemnych.

Jak się zdobywa umagicznienia
 • musisz być w III akcie,
 • Twój klan musi mieć budynek klanowy Sala Większych Run rozbudowany co najmniej do poziomu 1-szego (każdy poziom otwiera kolejną lokację),
 • musisz założyć ekspedycję Król Wzgórza i przejść wszystkie poziomy danej lokacji - wówczas otrzymasz nowe umagicznienie rezerwowe.
 • szansa na zdobycie danego efektu umagicznienia jest odwrotnie proporcjonalna do stosunku jego wartości do sumy wartości wszystkich efektów (ten sam system, co przy dropie przedmiotów)
Umagicznienia aktywne, rezerwowe i tymczasowe

Posiadane umagicznienia zostały podzielone na trzy sekcje: aktywne (działające), rezerwowe (nieaktywne) oraz tymczasowe (ostatnie zdobyte umagicznienie w danej lokacji). Umagicznienia aktywne działają na postaci przez cały czas, od momentu ich przypisania. Po zdobyciu umagicznienia na ekspedycji Król Wzgórza, będzie ono zapisane jako tymczasowe. Jeśli wcześniej było tam inne umagicznienie, zostanie nadpisane nowym umagicznieniem. Umagicznienia aktywne i rezerwowe nie są nadpisywane przez zakończone KW, co daje możliwość szukania nowego umagicznienia w danej lokacji bez ryzyka ich utraty. Zamiana umagicznienia tymczasowego na rezerwowe zeruje aktualną liczbę ŁPC (w przypadku kiedy nie posiadamy z tej lokacji żadnego umagicznienia pierwszy zapis jest darmowy) - w efekcie tego poprzednie rezerwowe umagicznienie jest kasowane bezpowrotnie. Zamiania umagicznienia rezerwowego z aktywnym zachodzi bezkosztowo. Można mieć maksymalnie osiem umagicznień aktywnych, osiem umagicznień rezerwowych i tyle samo tymczasowych (tyle ile lokacji KW).

Punkty Łaski Pana Ciemności

Punkty Łaski Pana Ciemności (ŁPC) zdobywane są wraz ze zdobytym umagicznieniem, a ich ilość będzie wyszczególniona w raporcie z ekspedycji. Punkty te zwiększają szansę wylosowania rzadszych umagicznień oraz eliminują najsłabsze umagicznienia z puli możliwych do wylosowania.

Ilość zdobytych pkt ŁPC zależy od sumy wartości efektów dodatnich wylosowanego umagicznienia (efekty ujemne nie są brane pod uwagę).

Każdy gracz ma na danej lokacji KW bazowe punkty ŁPC równe (nr lokacji - 1) x 50. Dodatkowo dla każdego poziomu KW ustalone są przedziały lvl. Za przekroczenie każdego z nich założyciel ma zwiększone bazowe pkt ŁPC o 15. Tak więc całkowite bazowe ŁPC to (nr lokacji - 1) x 50 + 15 za każde przekroczone "widełki" na każdym poziomie danej lokacji.

Przykład: w Twierdzy Horacego, gracz mający 80 poziom przekracza sugerowany lvl uczestników na 1 poziomie oraz na 2 poziomie lokacji. oznacza to, że jego bazowe pkt ŁPC to (2 - 1) x 50 + 15 * 2 = 50 + 30 = 80 pkt.

Warto dodać, że punkty ŁPC działają tylko na pierwszy efekt umagicznienia - nie działają na drugi i trzeci efekt.

Wolne Punkty ŁPC

Każde zdobyte umagicznienie generuje Wolne pkt ŁPC w wysokości 10% normalnie zdobywanych pkt ŁPC. Jeśli osiągniemy maksymalną możliwą ilość ŁPC na danej lokacji lub zablokujemy na niej przyrost punktów, każde umagicznienie będzie generować 20% wolnych pkt ŁPC.

Efekty umagicznienia

Umagicznienia mogą stanowić maksymalnie trzy efekty dodatnie. Każdy efekt dodatni pociąga za sobą szansę na wystąpienie efektu ujemnego. Tak więc, mogą wystąpić nawet trzy efekty dodatnie na jednym przedmiocie, ale mogą być trzy dodatnie i trzy ujemne. Nie jest możliwe by było więcej efektów ujemnych (ilościowo) niż dodatnich, nie jest możliwe wylosowanie umagicznienia jedynie z efektem ujemnym. Efekty ujemne mają mniejszą siłę niż dodatnie. Liczba ŁPC danego efektu umagicznienia jednocześnie limituje moc odpowiadającego mu efektu ujemnego, tak by nie był on mocniejszy niż osiągnięta cecha dodatnia (losowane są efekty ujemne z niższych zakresów ŁPC niż wylosowany umag).

Szansa wylosowania poszczególnych efektów:
 • pierwsze dodatnie: 100%
 • pierwsze ujemne: 50%
 • drugie dodatnie: 7 + nr lokacji (dla Slumsów 8%)
 • drugie ujemne: 1/2 szansy na drugie dodatnie (tylko jeśli zostanie wylosowane)
 • trzecie dodatnie: szansa = nr lokacji (dla Slumsów 1%) - losowane jest tylko, jeśli zostało wylosowane drugie dodatnie umagicznienie
 • trzecie ujemne: 1/2 szansy na trzecie dodatnie (tylko jeśli zostanie wylosowane)
Ograniczenia dotyczące wylosowanych efektów

Na jednym umagicznieniu nie mogą powielać się najsilniejsze efekty, czyli niemożliwe jest wylosowanie umagicznienia z dwoma dodatkowymi atakami. Każdy ten sam efekt dodatni, którego wartość wynosi 3000 ŁPC lub więcej (patrz tabele umagicznień poniżej) może wystąpić na danym umagicznieniu tylko raz. Oznacza to, że przykładowo dla Morii nie możemy wylosować umagicznienia, które ma 2x PKT ŻYCIA +2000, ale możemy wylosować umagicznienie, które ma efekty: PKT ŻYCIA +2000, PKT ŻYCIA +1000, PKT ŻYCIA +500. Powyższe zasady dotyczą tylko losowania nowych umagicznień, ponieważ możliwe jest ulepszenie takiego umagicznienia, by miało 3x efekt PKT ŻYCIA +2000.

Jeśli w jednym umagicznieniu wylosowane będą dwie lub trzy te same statystyki, to będą one sumowane. Przykładowo, wylosowane zostanie umagicznienie z +5 siły i +15 siły. W opisie przedmiotu zostanie to umieszczone jako +20 siły. W takim przypadku mogą wystąpić dwa efekty ujemne przy opisie jednego dodatniego.

Możliwe jest powtarzanie się tych samych efektów u jednej postaci, czyli może wystąpić osiem umagicznień z dodatkowym atakiem.

Ulepszanie umagicznień
Przykład ścieżki ulepszenie umagicznienia
 • Każdy efekt umagicznienia np. Siła +5, Zwinność +10 będzie może być ulepszona aż do poziomu maksymalnego.
 • Konieczne jest podnoszenie poszczególnych efektów po kolei zaczynając od najtańszych wg ceny w ŁPC.
 • Każdorazowe ulepszenie kosztuje punkty reputacji, zależne od mocy wszystkich efektów dodatnich w umagicznieniu.
Czyli przykładowo:
Podniesienie Siły +5 jest tanie.
Podniesienie Siły +5 gdy drugim umagicznieniem jest Zwinność +10 jest droższe ale nie strasznie drogie.
Podniesienie Siły +5 gdy drugim umagicznienie jest Dodatkowy atak +1 jest bardzo drogie ale pozwala ulepszyć i tak świetne umagicznienie.
 • Ulepszenie NIE resetuje zebranych punktów Łaski PC.
 • Koszt ulepszenia jest dziesięciokrotnością wartości ŁPC umagicznienia po ulepszeniu
 • Wymagane do ulepszenia punkty ŁPC są równe wartości ulepszanego umagicznienia
Przykład dla umagicznienia z 3-ma pozytywnymi efektami: PKT ŻYCIA +50, SZCZĘŚCIE +2, obrażenia wszystkich broni +1 na każde 4 poziomy postaci
Każdy krok ulepsza jeden z efektów, pokazywany jest tylko ten ulepszany w danym kroku.
Po maksymalnym ulepszeniu ten umag wygląda tak (Moria): PKT ŻYCIA +2000, SZCZĘŚCIE +20, obrażenia wszystkich broni +2 na każde 4 poziomy postaci

Lista efektów umagicznień i ich wartości dla serwera Moria oraz Moria2

Efekty pozytywne

Trafienie wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 Trafienie wszystkich broni +10
250 Trafienie wszystkich broni +25
500 Trafienie wszystkich broni +35
1500 Trafienie wszystkich broni +50
PKT ŻYCIA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 BAZOWE PKT ŻYCIA +50
250 BAZOWE PKT ŻYCIA +100
500 BAZOWE PKT ŻYCIA +200
2000 BAZOWE PKT ŻYCIA +500
12500 BAZOWE PKT ŻYCIA +1000
22500 BAZOWE PKT ŻYCIA +2000
SIŁA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SIŁA +5
250 SIŁA +10
1600 SIŁA +20
3500 SIŁA +35
CHARYZMA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 CHARYZMA +5
250 CHARYZMA +10
1200 CHARYZMA +20
2500 CHARYZMA +35
WPŁYWY
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WPŁYWY +5
250 WPŁYWY +10
1200 WPŁYWY +20
2500 WPŁYWY +35
WYGLĄD
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WYGLĄD +5
250 WYGLĄD +10
500 WYGLĄD +20
1400 WYGLĄD +35
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +5
250 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +10
2000 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +20
7500 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +35
ZWINNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ZWINNOŚĆ +5
250 ZWINNOŚĆ +10
2000 ZWINNOŚĆ +20
7500 ZWINNOŚĆ +35
ODPORNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ODPORNOŚĆ +5
250 ODPORNOŚĆ +10
800 ODPORNOŚĆ +20
2500 ODPORNOŚĆ +35
INTELIGENCJA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 INTELIGENCJA +5
250 INTELIGENCJA +10
1000 INTELIGENCJA +20
2500 INTELIGENCJA +35
WIEDZA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WIEDZA +5
250 WIEDZA +10
1000 WIEDZA +20
2500 WIEDZA +35
Obrażenia wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrażenia wszystkich broni +5
500 Obrażenia wszystkich broni +7
1800 Obrażenia wszystkich broni +10
7500 Obrażenia wszystkich broni +20
Obrona postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrona postaci +40
500 Obrona postaci +75
1500 Obrona postaci +100
2500 Obrona postaci +150
Szansa trafienia krytycznego
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Szansa trafienia krytycznego +5 %
500 Szansa trafienia krytycznego +7 %
1500 Szansa trafienia krytycznego +10 %
4500 Szansa trafienia krytycznego +15 %
Unik
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Unik +3 %
750 Unik +5 %
2000 Unik +7 %
7500 Unik +11 %
Ignorowanie obrony przeciwnika
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
500 Ignoruje 4 % obrony przeciwnika
3500 Ignoruje 8 % obrony przeciwnika
10000 Ignoruje 15 % obrony przeciwnika
20000 Ignoruje 30 % obrony przeciwnika
Obrażenia wszystkich broni zwiększone na każde 6 poziomy postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
12500 Obrażenia wszystkich broni +1 na każde 6 poziomy postaci
25000 Obrażenia wszystkich broni +2 na każde 6 poziomy postaci
Obrona postaci zwiększona na każde 4 poziomy postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
3500 Obrona postaci +3 na każde 4 poziomy postaci
6000 Obrona postaci +6 na każde 4 poziomy postaci
Ilość dodatkowych ataków każdą bronią
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
17500 Ilość dodatkowych ataków każdą bronią: 1
PKT KRWI
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 PKT KRWI +25
250 PKT KRWI +50
1000 PKT KRWI +80
3000 PKT KRWI +150
7500 PKT KRWI +200
SZCZĘŚCIE
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 SZCZĘŚCIE +2
500 SZCZĘŚCIE +5
1000 SZCZĘŚCIE +7
2000 SZCZĘŚCIE +10
4000 SZCZĘŚCIE +15
8000 SZCZĘŚCIE +20

Efekty negatywne

Trafienie wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 Trafienie wszystkich broni -5
250 Trafienie wszystkich broni -10
500 Trafienie wszystkich broni -15
1500 Trafienie wszystkich broni -20
PKT ŻYCIA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 PKT ŻYCIA -20
250 PKT ŻYCIA -40
500 PKT ŻYCIA -80
2000 PKT ŻYCIA -220
12500 PKT ŻYCIA -400
22500 PKT ŻYCIA -800
SIŁA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SIŁA -2
250 SIŁA -4
1600 SIŁA -8
3500 SIŁA -15
CHARYZMA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 CHARYZMA -2
250 CHARYZMA -4
1200 CHARYZMA -8
2500 CHARYZMA -15
WPŁYWY
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WPŁYWY -2
250 WPŁYWY -4
1200 WPŁYWY -8
2500 WPŁYWY -15
WYGLĄD
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WYGLĄD -2
250 WYGLĄD -4
500 WYGLĄD -8
1400 WYGLĄD -15
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -2
250 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -4
2000 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -8
7500 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -15
ZWINNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ZWINNOŚĆ -2
250 ZWINNOŚĆ -4
2000 ZWINNOŚĆ -8
7500 ZWINNOŚĆ -15
ODPORNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ODPORNOŚĆ -2
250 ODPORNOŚĆ -4
800 ODPORNOŚĆ -8
2500 ODPORNOŚĆ -15
INTELIGENCJA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 INTELIGENCJA -2
250 INTELIGENCJA -4
1000 INTELIGENCJA -8
2500 INTELIGENCJA -15
WIEDZA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WIEDZA -2
250 WIEDZA -4
1000 WIEDZA -8
2500 WIEDZA -15
Obrażenia wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrażenia wszystkich broni -2
500 Obrażenia wszystkich broni -4
1800 Obrażenia wszystkich broni -8
7500 Obrażenia wszystkich broni -15
Obrona postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrona postaci -15
500 Obrona postaci -30
1500 Obrona postaci -40
2500 Obrona postaci -60
Szansa trafienia krytycznego
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Szansa trafienia krytycznego -2 %
500 Szansa trafienia krytycznego -4 %
1500 Szansa trafienia krytycznego -6 %
4500 Szansa trafienia krytycznego -9 %
Unik
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Unik -1 %
750 Unik -3 %
2000 Unik -5 %
7500 Unik -8 %
Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
500 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -5 %
3500 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -10 %
10000 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -20 %
20000 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -35 %
Obrażenia wszystkich broni zmniejszone na każde 6 poziomy postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
12500 Obrażenia wszystkich broni -20
25000 Obrażenia wszystkich broni -1 na każde 6 poziomy postaci
Obrona postaci zmniejszona na każde 4 poziomy postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
3500 Obrona postaci -1 na każde 4 poziomy postaci
6000 Obrona postaci -2 na każde 4 poziomy postaci
Ilość dodatkowych ataków każdą bronią
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
17500 Ilość dodatkowych ataków każdą bronią: -1
PKT KRWI
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 PKT KRWI -10
250 PKT KRWI -20
1000 PKT KRWI -30
3000 PKT KRWI -60
7500 PKT KRWI -80
SZCZĘŚCIE
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 SZCZĘŚCIE -1
500 SZCZĘŚCIE -2
1000 SZCZĘŚCIE -3
2000 SZCZĘŚCIE -4
4000 SZCZĘŚCIE -7
8000 SZCZĘŚCIE -9

Lista efektów umagicznień i ich wartości dla serwera Necro2

Efekty pozytywne

Trafienie wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 Trafienie wszystkich broni +5
250 Trafienie wszystkich broni +12
500 Trafienie wszystkich broni +18
1500 Trafienie wszystkich broni +25
PKT ŻYCIA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 BAZOWE PKT ŻYCIA +25
250 BAZOWE PKT ŻYCIA +50
500 BAZOWE PKT ŻYCIA +100
2000 BAZOWE PKT ŻYCIA +250
12500 BAZOWE PKT ŻYCIA +500
22500 BAZOWE PKT ŻYCIA +1000
SIŁA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SIŁA +2
250 SIŁA +4
1600 SIŁA +8
3500 SIŁA +14
CHARYZMA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 CHARYZMA +2
250 CHARYZMA +4
1200 CHARYZMA +8
2500 CHARYZMA +14
WPŁYWY
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WPŁYWY +2
250 WPŁYWY +4
1200 WPŁYWY +8
2500 WPŁYWY +14
WYGLĄD
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WYGLĄD +2
250 WYGLĄD +4
500 WYGLĄD +8
1400 WYGLĄD +14
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +2
250 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +4
2000 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +8
7500 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +14
ZWINNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ZWINNOŚĆ +2
250 ZWINNOŚĆ +4
2000 ZWINNOŚĆ +8
7500 ZWINNOŚĆ +14
ODPORNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ODPORNOŚĆ +2
250 ODPORNOŚĆ +4
800 ODPORNOŚĆ +8
2500 ODPORNOŚĆ +14
INTELIGENCJA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 INTELIGENCJA +2
250 INTELIGENCJA +4
1000 INTELIGENCJA +8
2500 INTELIGENCJA +14
WIEDZA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WIEDZA +2
250 WIEDZA +4
1000 WIEDZA +8
2500 WIEDZA +14
Obrażenia wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrażenia wszystkich broni +5
750 Obrażenia wszystkich broni +7
5000 Obrażenia wszystkich broni +10
8000 Obrażenia wszystkich broni +20
Obrona postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrona postaci +20
500 Obrona postaci +30
1500 Obrona postaci +50
2500 Obrona postaci +75
Szansa trafienia krytycznego
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Szansa trafienia krytycznego +3 %
500 Szansa trafienia krytycznego +5 %
1500 Szansa trafienia krytycznego +8 %
4500 Szansa trafienia krytycznego +12 %
Unik
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Unik +3 %
750 Unik +5 %
2000 Unik +7 %
7500 Unik +11 %
Ignorowanie obrony przeciwnika
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
500 Ignoruje 4 % obrony przeciwnika
3500 Ignoruje 6 % obrony przeciwnika
10000 Ignoruje 10 % obrony przeciwnika
20000 Ignoruje 15 % obrony przeciwnika
Obrażenia wszystkich broni zwiększone na każde 4 poziomy postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
25000 Obrażenia wszystkich broni +1 na każde 4 poziomy postaci
Obrona postaci zwiększona na każde 4 poziomy postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
8000 Obrona postaci +3 na każde 4 poziomy postaci
15000 Obrona postaci +6 na każde 4 poziomy postaci
Ilość dodatkowych ataków każdą bronią
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
12500 Ilość dodatkowych ataków każdą bronią: 1
PKT KRWI
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 PKT KRWI +20
250 PKT KRWI +40
1000 PKT KRWI +60
3000 PKT KRWI +100
7500 PKT KRWI +150
SZCZĘŚCIE
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 SZCZĘŚCIE +2
500 SZCZĘŚCIE +5
1000 SZCZĘŚCIE +7
2000 SZCZĘŚCIE +10
4000 SZCZĘŚCIE +15
8000 SZCZĘŚCIE +20

Efekty negatywne

Trafienie wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 Trafienie wszystkich broni -2
250 Trafienie wszystkich broni -6
500 Trafienie wszystkich broni -10
1500 Trafienie wszystkich broni -15
PKT ŻYCIA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 PKT ŻYCIA -15
250 PKT ŻYCIA -35
500 PKT ŻYCIA -60
2000 PKT ŻYCIA -200
7500 PKT ŻYCIA -400
22500 PKT ŻYCIA -800
SIŁA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SIŁA -1
250 SIŁA -2
1600 SIŁA -4
3500 SIŁA -7
CHARYZMA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 CHARYZMA -1
250 CHARYZMA -2
1200 CHARYZMA -4
2500 CHARYZMA -7
WPŁYWY
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WPŁYWY -1
1200 WPŁYWY -2
1200 WPŁYWY -4
2500 WPŁYWY -7
WYGLĄD
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WYGLĄD -1
250 WYGLĄD -2
500 WYGLĄD -4
1400 WYGLĄD -7
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -1
250 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -2
2000 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -4
7500 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -7
ZWINNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ZWINNOŚĆ -1
250 ZWINNOŚĆ -2
2000 ZWINNOŚĆ -4
7500 ZWINNOŚĆ -7
ODPORNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ODPORNOŚĆ -1
250 ODPORNOŚĆ -2
800 ODPORNOŚĆ -4
2500 ODPORNOŚĆ -7
INTELIGENCJA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 INTELIGENCJA -1
250 INTELIGENCJA -2
1000 INTELIGENCJA -4
2500 INTELIGENCJA -7
WIEDZA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WIEDZA -1
250 WIEDZA -2
1000 WIEDZA -4
2500 WIEDZA -7
Obrażenia wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrażenia wszystkich broni -3
750 Obrażenia wszystkich broni -5
5000 Obrażenia wszystkich broni -7
8000 Obrażenia wszystkich broni -12
Obrona postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrona postaci -12
500 Obrona postaci -20
1500 Obrona postaci -35
2500 Obrona postaci -50
Szansa trafienia krytycznego
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Szansa trafienia krytycznego -1 %
500 Szansa trafienia krytycznego -3 %
1500 Szansa trafienia krytycznego -5 %
4500 Szansa trafienia krytycznego -8 %
Unik
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Unik -1 %
750 Unik -3 %
2000 Unik -5 %
7500 Unik -8 %
Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
500 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -3 %
3500 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -7 %
10000 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -15 %
20000 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -25 %
Zmniejszone obrażenia wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
25000 Obrażenia wszystkich broni -20
Obrona postaci zmniejszona na każde 4 poziomy postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
8000 Obrona postaci -1 na każde 4 poziomy postaci
15000 Obrona postaci -2 na każde 4 poziomy postaci
Ilość dodatkowych ataków każdą bronią
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
12500 Ilość dodatkowych ataków każdą bronią: -1
PKT KRWI
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 PKT KRWI -10
250 PKT KRWI -20
1000 PKT KRWI -30
3000 PKT KRWI -60
7500 PKT KRWI -80
SZCZĘŚCIE
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 SZCZĘŚCIE -1
500 SZCZĘŚCIE -2
1000 SZCZĘŚCIE -3
2000 SZCZĘŚCIE -4
4000 SZCZĘŚCIE -7
8000 SZCZĘŚCIE -9

Lista efektów umagicznień i ich wartości dla serwera Necro

Efekty pozytywne

Trafienie wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 Trafienie wszystkich broni +4
250 Trafienie wszystkich broni +10
500 Trafienie wszystkich broni +15
1500 Trafienie wszystkich broni +22
PKT ŻYCIA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 BAZOWE PKT ŻYCIA +20
250 BAZOWE PKT ŻYCIA +40
500 BAZOWE PKT ŻYCIA +80
2000 BAZOWE PKT ŻYCIA +200
12500 BAZOWE PKT ŻYCIA +400
37500 BAZOWE PKT ŻYCIA +800
SIŁA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SIŁA +2
250 SIŁA +3
1600 SIŁA +6
3500 SIŁA +10
CHARYZMA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 CHARYZMA +2
250 CHARYZMA +3
1200 CHARYZMA +6
2500 CHARYZMA +10
WPŁYWY
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WPŁYWY +2
250 WPŁYWY +3
1200 WPŁYWY +6
2500 WPŁYWY +10
WYGLĄD
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WYGLĄD +2
250 WYGLĄD +3
500 WYGLĄD +6
1400 WYGLĄD +10
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +2
250 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +3
2000 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +6
7500 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ +10
ZWINNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ZWINNOŚĆ +2
250 ZWINNOŚĆ +3
2000 ZWINNOŚĆ +6
7500 ZWINNOŚĆ +10
ODPORNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ODPORNOŚĆ +2
250 ODPORNOŚĆ +3
800 ODPORNOŚĆ +6
2500 ODPORNOŚĆ +10
INTELIGENCJA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 INTELIGENCJA +2
250 INTELIGENCJA +3
1000 INTELIGENCJA +6
2500 INTELIGENCJA +10
WIEDZA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WIEDZA +2
250 WIEDZA +3
1000 WIEDZA +6
2500 WIEDZA +10
Obrażenia wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrażenia wszystkich broni +3
750 Obrażenia wszystkich broni +5
5000 Obrażenia wszystkich broni +7
15000 Obrażenia wszystkich broni +14
Obrona postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrona postaci +15
500 Obrona postaci +25
1500 Obrona postaci +40
2500 Obrona postaci +70
Szansa trafienia krytycznego
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Szansa trafienia krytycznego +3 %
500 Szansa trafienia krytycznego +5 %
1500 Szansa trafienia krytycznego +7 %
4500 Szansa trafienia krytycznego +10 %
Unik
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Unik +3 %
750 Unik +4 %
2000 Unik +6 %
7500 Unik +10 %
Ignorowanie obrony przeciwnika
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
500 Ignoruje 4 % obrony przeciwnika
3500 Ignoruje 6 % obrony przeciwnika
10000 Ignoruje 10 % obrony przeciwnika
20000 Ignoruje 15 % obrony przeciwnika
Obrażenia wszystkich broni zwiększone na każde 4 poziomy postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
25000 Obrażenia wszystkich broni +1 na każde 4 poziomy postaci
Obrona postaci zwiększona na każde 4 poziomy postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
3500 Obrona postaci +3 na każde 4 poziomy postaci
6000 Obrona postaci +6 na każde 4 poziomy postaci
Ilość dodatkowych ataków każdą bronią
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
12500 Ilość dodatkowych ataków każdą bronią: 1
PKT KRWI
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 PKT KRWI +20
250 PKT KRWI +40
1000 PKT KRWI +60
3000 PKT KRWI +100
7500 PKT KRWI +150
SZCZĘŚCIE
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 SZCZĘŚCIE +2
500 SZCZĘŚCIE +5
1000 SZCZĘŚCIE +7
2000 SZCZĘŚCIE +10
4000 SZCZĘŚCIE +15
8000 SZCZĘŚCIE +20

Efekty negatywne

Trafienie wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 Trafienie wszystkich broni -2
250 Trafienie wszystkich broni -5
500 Trafienie wszystkich broni -8
1500 Trafienie wszystkich broni -12
PKT ŻYCIA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 PKT ŻYCIA -10
250 PKT ŻYCIA -20
500 PKT ŻYCIA -40
2000 PKT ŻYCIA -100
12500 PKT ŻYCIA -200
22500 PKT ŻYCIA -400
SIŁA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SIŁA -1
250 SIŁA -2
1600 SIŁA -3
3500 SIŁA -4
CHARYZMA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 CHARYZMA -1
250 CHARYZMA -2
1200 CHARYZMA -3
2500 CHARYZMA -5
WPŁYWY
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WPŁYWY -1
1200 WPŁYWY -2
1200 WPŁYWY -3
2500 WPŁYWY -5
WYGLĄD
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WYGLĄD -1
250 WYGLĄD -2
500 WYGLĄD -3
1400 WYGLĄD -5
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -1
250 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -2
2000 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -3
7500 SPOSTRZEGAWCZOŚĆ -5
ZWINNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ZWINNOŚĆ -1
250 ZWINNOŚĆ -2
2000 ZWINNOŚĆ -3
7500 ZWINNOŚĆ -5
ODPORNOŚĆ
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 ODPORNOŚĆ -1
250 ODPORNOŚĆ -2
800 ODPORNOŚĆ -3
2500 ODPORNOŚĆ -5
INTELIGENCJA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 INTELIGENCJA -1
250 INTELIGENCJA -2
1000 INTELIGENCJA -3
2500 INTELIGENCJA -5
WIEDZA
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 WIEDZA -1
250 WIEDZA -2
1000 WIEDZA -3
2500 WIEDZA -5
Obrażenia wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrażenia wszystkich broni -1
750 Obrażenia wszystkich broni -2
5000 Obrażenia wszystkich broni -3
15000 Obrażenia wszystkich broni -6
Obrona postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Obrona postaci -8
500 Obrona postaci -12
1500 Obrona postaci -20
2500 Obrona postaci -35
Szansa trafienia krytycznego
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Szansa trafienia krytycznego -1 %
500 Szansa trafienia krytycznego -2 %
1500 Szansa trafienia krytycznego -4 %
4500 Szansa trafienia krytycznego -6 %
Unik
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 Unik -1 %
750 Unik -2 %
2000 Unik -4 %
7500 Unik -6 %
Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
500 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -2 %
3500 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -5 %
10000 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -10 %
20000 Modyfikator obrażeń od trafienia krytycznego -15 %
Zmniejszone obrażenia wszystkich broni
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
25000 Obrażenia wszystkich broni -15
Obrona postaci zmniejszona na każde 4 poziomy postaci
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
3500 Obrona postaci -1 na każde 4 poziomy postaci
6000 Obrona postaci -2 na każde 4 poziomy postaci
Ilość dodatkowych ataków każdą bronią
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
12500 Ilość dodatkowych ataków każdą bronią: -1
PKT KRWI
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
100 PKT KRWI -10
250 PKT KRWI -20
1000 PKT KRWI -30
3000 PKT KRWI -60
7500 PKT KRWI -80
SZCZĘŚCIE
MAX ilość punktów ŁPC Umagicznienie
250 SZCZĘŚCIE -1
500 SZCZĘŚCIE -2
1000 SZCZĘŚCIE -3
2000 SZCZĘŚCIE -4
4000 SZCZĘŚCIE -7
8000 SZCZĘŚCIE -9